Fri. Feb 3rd, 2023

Bahawasanya Kami Guru-Guru dan Kakitangan Sekolah Kebangsaan Batu Bertangkup, Perlis Berjanji dan Berikrar,

  1. Akan menjadikan sekolah ini sebuah institusi yang menghasilkan para cendikiawan, para ilmuan yang akan membawa negara Malaysia ke mercu kecemerlangan.
  2. Akan menjadikan sekolah ini sebuah institusi yang dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam bidang pendidikan.
  3. Akan menjadikan sekolah ini sebuah institusi yang bersih, indah, nyaman, riang dan selamat serta kondusif untuk melahirkan generasi, masa depan yang sempurna rohani dan jasmaninya.
  4. Akan menjadikan sekolah ini sebuah institusi masyarakat yang berfungsi merapatkan hubungan antara sekolah dengan agensi-agensi kerajaan, swasta dan pihak-pihak berkenaan di dalam menjayakan misi pembangunan insan melalui pendidikan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

By admin

Leave a Reply