Mon. Mar 27th, 2023
  • Memastikan pencapaian cemerlang kurikulum berterusan.
  • Memantapkan sahsiah dan kebajikan murid ke tahap lebih sempurna.
  • Memastikan pelaksanaan dan pencapaian kokurikulum sentiasa cemerlang.
  • Mewujudkan persekitaran yang kondusif dan ceria.
  • Memastikan pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran mencapai tahap cekap lagi berkesan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

By admin

Leave a Reply