Fri. Feb 3rd, 2023

Mesyuarat Kelas Kafa Skbb telah diadakan pada 19 januari 2017 di Dewan skbb. Telah dirasmikan oleh Pegawai dari Jabatan Agama Islam Negeri Perlis.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

By admin

Leave a Reply