Fri. Feb 3rd, 2023

Kursus Kepimpinan Pelajar Asrama Desa SKBB Tahun 2017 di adakan pada 25 febuary 2017  bertempat di Wan za Resort, Gua Jentik Perlis. Matlamat kursus ini adalah untuk memeberi pengetahuan dan peranan kepimpinan pelajar yang berkesan serta mengasah bakat kepimpinan yang sedia ada untuk melahirkan pemimpin berwawasan serta membimbing rakan sebaya ke arah cara hidup yang lebih sejahtera di dunia dan di akhirat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

By admin

Leave a Reply