Kem Membaca 1 Malaysia SKBB Tahun 2017

Kem Membaca 1 Malaysia (KM1M) merupakan satu aktivita tahunan Kementrian Pendidikan Malaysia bertujuan untuk mengukuhkan budaya membaca dan menanam sikap cintakan ilmu melalui pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan pembacaan dalam kalangan murid.

Objectif 

  • Melahirkan individu yang berilmu dan bijak berfikir
  • Menggerakkan program galakan membaca
  • Memupuk minat membaca secara berterusan
  • Menajdikan PSS sebagai tempat rujukan bahan bacaan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...